Plateforme IFJ Lex

Sur la plateforme « IFJ Lex », vous trouverez de l’information et de la documentation sur :

  • la législation (imminente) et les activités au sein des divers arrondissements de la justice ;
  • la législation et les activités internationales ;
  • la jurisprudence ;
  • la doctrine ;

La plateforme IFJ Lex rassemble toutes les informations provenant de la newsletter juridique. Ces documents sont disponibles en néerlandais et/ou en français et/ou en anglais.

Newsletter juridique IFJ Lex
Cette newsletter est diffusée de manière systématique aux magistrats et aux membres du personnel judiciaire. Nous voulons leur permettre de se mettre à jour concernant tout ce qui se déroule dans le monde judiciaire et renforcer le partage des connaissances.

Souhaitez-vous consulter des anciennes versions de la newsletter juridique ?
Vous pouvez consulter les versions précédentes de la newsletter juridique via l’onglet « Lettre d'information », que vous trouverez dans le menu en haut de la page.

Documentation
La documentation des newsletters précédentes est également disponible via l’onglet « Documentation ». Via le filtre de recherche, vous pouvez trier les informations souhaitées.

Ajouts récents

Via le lien ci-dessous, vous pouvez consulter notre lettre d'information juridique ‘IFJ Lex’, qui relève de l’une des tâches légales de l’Institut de Formation Judiciaire (IFJ), à savoir la gestion des connaissances et de la documentation. Au travers de cette lettre d’information périodique, l’IFJ souhaite vous informer de la législation (imminente) et des activités au sein des différents arrondissements judiciaires ainsi que des autorités nationales et internationales partenaires.

Via deze periodieke juridische nieuwsbrief wil het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) u informeren over (nakende) wetgeving en activiteiten binnen zowel de diverse arrondissementen van justitie als bij de nationale en internationale instellingen die haar omringen.

Moet artikel 5 van richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep aldus worden uitgelegd dat een werkgever verplicht is een persoon die wegens zijn handicap niet meer in staat is de essentiële taken uit te voeren van de functie waarin hij was aangesteld, in een andere functie aan te stellen waarvoor hij de vereiste bekwaamheden, vermogens en beschikbaarheid heeft, wanneer deze maatregel geen onevenredige last voor de werkgever meebrengt?