Platform IGO Lex

Op het platform 'IGO Lex' vindt u informatie en documentatie terug over:

  • (nakende) wetgeving en activiteiten binnen de diverse arrondissementen van Justitie;
  • internationale wetgeving en activiteiten;
  • rechtspraak;
  • Rechtsleer;

Het IGO Lex-platform verzamelt alle informatie afkomstig uit de juridische nieuwsbrief ‘IGO Lex’. Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en/of Frans en/of Engels.

Juridische nieuwsbrief ‘IGO Lex’
Deze nieuwsbrief wordt op regelmatige basis verstuurd naar alle magistraten en leden van het gerechtspersoneel. Door het juridische nieuws naar hen toe te brengen, willen we hen nog beter up-to-date houden over wat beweegt binnen de gerechtelijke wereld en de kennisdeling verder vergroten.

Wilt u oudere versies van de nieuwsbrief raadplegen?
Oudere versies van de juridische nieuwsbrief kan u raadplegen via het tabblad ‘nieuwsbrieven’, dat u in het menu bovenaan de pagina terugvindt.

Documentatie
De documentatie uit vorige nieuwsbrieven is beschikbaar via het tabblad ‘Documentatie’. Via de zoekfilter kan u op zoek gaan naar de gewenste informatie.

Recente toevoegingen

Via le lien ci-dessous, vous pouvez consulter notre lettre d'information juridique ‘IFJ Lex’, qui relève de l’une des tâches légales de l’Institut de Formation Judiciaire (IFJ), à savoir la gestion des connaissances et de la documentation. Au travers de cette lettre d’information périodique, l’IFJ souhaite vous informer de la législation (imminente) et des activités au sein des différents arrondissements judiciaires ainsi que des autorités nationales et internationales partenaires.

Via deze periodieke juridische nieuwsbrief wil het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) u informeren over (nakende) wetgeving en activiteiten binnen zowel de diverse arrondissementen van justitie als bij de nationale en internationale instellingen die haar omringen.

Moet artikel 5 van richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep aldus worden uitgelegd dat een werkgever verplicht is een persoon die wegens zijn handicap niet meer in staat is de essentiële taken uit te voeren van de functie waarin hij was aangesteld, in een andere functie aan te stellen waarvoor hij de vereiste bekwaamheden, vermogens en beschikbaarheid heeft, wanneer deze maatregel geen onevenredige last voor de werkgever meebrengt?