Nederlands

Overzicht van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Overzicht van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Factsheets over de rechtspraak van het Europees Hof van de rechten van de mensen

Deze maandelijkse publicatie in het Engels en Frans bestaat uit samenvattingen van zaken die zowel van bijzonder belang zijn als informatie over de werkzaamheden en publicaties van het Hof.

Selectie van recente publicaties betreffende de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof

Deze maandelijkse publicatie in het Engels en Frans bestaat uit samenvattingen van zaken die zowel van bijzonder belang zijn als informatie over de werkzaamheden en publicaties van het Hof.

In deze handleiding wordt de rechtspraak m.b.t. de artikelen van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens geanalyseerd en samengevat. U vindt er de belangrijkste beginselen terug die ter zake zijn ontwikkeld, alsmede relevante precedenten.

Bron : https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/guides&c

Selectie van recente publicaties betreffende de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof

Deze maandelijkse publicatie in het Engels en Frans bestaat uit samenvattingen van zaken die zowel van bijzonder belang zijn als informatie over de werkzaamheden en publicaties van het Hof.

Deze maandelijkse publicatie in het Engels en Frans bestaat uit samenvattingen van zaken die zowel van bijzonder belang zijn als informatie over de werkzaamheden en publicaties van het Hof.

Pages

Subscribe to RSS - Hoogste rechtscolleges