English

Finding and understanding the case law

Deze maandelijkse publicatie in het Engels en Frans bestaat uit samenvattingen van zaken die zowel van bijzonder belang zijn als informatie over de werkzaamheden en publicaties van het Hof.

Online event on the occasion of the publication of the updated FRA & CoE Handbook on European Law relating to asylum, borders and immigration (2020 Edition) (Vienna and Strasburg, 17 December 2020)

Nederlandstalige en Franstalige informatienota over de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Informatienota over de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

De 'Information note' die de Afdeling 'informatie- en publicatie inzake jurisprudentie van het Hof' opstelt, bevat samenvattingen van casussen die diezelfde maand plaatsgevonden hebben en die volgens de griffie bijzonder interessant is. De samenvattingen zijn niet bindend voor het Hof. In de voorlopige versie zijn de samenvattingen opgesteld in de taal van de betreffende case, terwijl de finale ééntalige versie respectievelijk in het Engels en het Frans verschijnt.

Subscribe to RSS - News on the highest judicial institutions