Eurojust: Rechtspraak van het Hof van Justitie betreffende het Europees aanhoudingsbevel

Dit document geeft een overzicht van de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie met betrekking tot de toepassing van het Kaderbesluit 2002/584/JBZ van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten (EAB-kaderbesluit)