Information note on the court’s case-law – november 2017

De 'Information note' die de Afdeling 'informatie- en publicatie inzake jurisprudentie van het Hof' opstelt, bevat samenvattingen van casussen die diezelfde maand plaatsgevonden hebben en die volgens de griffie bijzonder interessant is. De samenvattingen zijn niet bindend voor het Hof. In de voorlopige versie zijn de samenvattingen opgesteld in de taal van de betreffende case, terwijl de finale ééntalige versie respectievelijk in het Engels en het Frans verschijnt. De 'Information Note' kan u downloaden via www.echr.coe.int/NoteInformation/en . De juridische samenvattingen die verschijnen in de 'Information Notes' zijn terug te vinden via 'Legal summaries'