Rechtsleer van het Hof van beroep te Brussel (April 2022)

Een lijst met rechtsleer die verschenen is in de tijdschriften uit de bibliotheek van de FOD Justitie. Deze doctrine-overzichten kunnen helpen bij het aanvragen van een kopie van rechtsleer bij de Bibliotheek van de FOD Justitie. U kan dit doen via het e-mailadres biblio.fodspf@just.fgov.be.