Nieuwsbrieven

Over de juridische nieuwsbrief ‘IGO Lex’
Deze nieuwsbrief wordt op regelmatige basis verstuurd naar alle magistraten en leden van het gerechtspersoneel. Door het juridische nieuws naar hen toe te brengen, willen we hen nog beter up-to-date houden over wat beweegt binnen de gerechtelijke wereld en de kennisdeling verder vergroten.

Raadpleeg de vorige edities van de juridische nieuwsbrief

Format: 2024
No results
Dutch