Onkostenvergoedingen Europese parlementsleden

In Juli 2015 hebben een aantal onderzoeksjournalisten uit alle landen van de EU een aanvraag ingediend tot inzage in bepaalde documenten van het Europees Parlement, op grond van de EU-transparantieverordening 1049/2011.

De journalisten wensten inzage te krijgen in documenten in verband met onkostenvergoedingen van leden van het Europees Parlement in de periode van 2011 tot 2015. Het gaat daarbij met name over reisvergoedingen en vergoedingen betreffende medewerkers.

De secretaris-generaal van het Europees Parlement heeft de verzoeken afgewezen, onder meer op grond van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Die beslissing is later bevestigd.

Op 13 November 2015 en op 1 Maart 2016 hebben de betrokken journalisten beroep ingesteld bij het Gerecht van de EU.

Thans vindt op 19/10/2017 een openbare hoorzitting plaats (vanaf 9u30).

Beelden van de aanvang van de zitting zullen beschikbaar zijn via Europe by Satellite.